Сертификация по ISO/IEC 27001:2017

През октомври, 2018 г. ЕЛ КОНТРОЛ придоби сертификация по ISO/IEC 27001:2017. Системата за управление на фирмата беше оценена и успешно сертифицирана, в съответствие с изискванията на международния стандарт за информационна сигурност.

Обхватът на сертификация включва: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрически уредби и обекти (елементи), включително от железопътната инфраструктура. Ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката. Производство на електрически табла. Търговия с електро материали. Орган за контрол от вид „С“.

 

news cert EL CONTROL 27