Изпълнени проекти

В края на 2018 г. ЕЛ КОНТРОЛ успешно приключи работа по два от изпълняваните през изминалата година проекти.

 

Изграждане на временна подстанция 110/20 kV "Ихтиман"

Подстанцията е предназначена да обезпечи електрозахранването на Oбщина Ихтиман, до изграждането на нова стационарна подстанция. ЕЛ КОНТРОЛ участва в проекта, чрез изграждане на ел. къща, доставка и монтаж на ел. табла, акумулаторни батерии, изправител, трансформатор собствени нужди, КРУ. Мобилна подстанция 110/20 kV "Ихтиман" е въведена в експлоатация през месец ноември, 2018 г.

Подробна информация за проекта


Изграждане на нова кабелна линия 110 kV "Кипарис" от п/ст "Загорка" до п/ст "Траяна"

Проектът се изпълнява в гъстонаселен район на гр. Стара Загора. Изградена е нова кабелна линия 110 kV "Кипарис", която започва от подстанция "Загорка", преминава през централната част на града, и завършва в закрита подстанция "Траяна". Положеният високоволтов трифазен кабел е с тегло 10 кг на линеен метър, а трасето по което е монтиран, включва кабелни изкопи, кабелни канали и стоманени тръби под пътища. Целта на проекта е, да се изгради свързаност между двете подстанции чрез кабелна линия 110кV „Кипарис“, с което да се гарантира надеждното електрозахранване на отделните райони на град Стара Загора

Подробна информация за проекта