Демонстрационно автошоу на Сименс

.На 14.09.2011 се проведе „АвтоШоу-Тур” с демонстрационeн камион “Industrial controls on tour” на SIEMENS от Германия!

Посетителите имаха прекрасна възможност да се запознаят с широкия спектър индустриални продукти в областта на Индустриалната комутационна апаратура, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електро-разпределение, надеждност и сигурност – Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated.

Бяха демонстрирани последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SIRIUS Innovations, SENTRON и SIVACON.

Бяха представени освен това продукти и решения за автоматизация и задвижвания от гамите SIMATIC и SINAMICS, намиращи приложение в технологичните процеси на всяко едно производство.