SIRIUS – Индустриален контрол

Демонстрационния камион SIRIUS посети базата на ЕЛ КОНТРОЛ в Стара Загора и представи широк спектър продукти на SIEMENS в областта на индустриалната апаратура за контрол. Бяха застъпени трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated.

Посетителите имаха възможност да се запознаят с експерти на Сименс България и да обсъдят конкретни казуси от практиката. Бяха направени демонстрации на последните иновации от сериите SIRIUS ACT, SIRIUS Innovation, SENTRON, SIVACON, SIMATIC.