Фотоволтаичен парк "Летница"

ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа по проект "Електромонтажни работи, във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница", с възложител Шнайдер Електрик Франция.

Възложените работи са изпълнени и обектът е въведен в експлоатация месец юни 2012г.

Фотоволтаичният парк се намира в землището на гр. Летница, Ловешка област. Разположен е на площ от 498 дка и е с номинална мощност от 14 MWp.