ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България

Концернът ABВ издаде сертификат, с който ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България.

Чрез сертификата с № 00002697 АВВ предоставя на ЕЛ КОНТРОЛ правата да продава, пуска, настройва и извършва сервизен ремонт на гаранционни и извънгаранционни честотни регулатори от сериите:

  • ABB micro drives: ACS 55, ACS 150;
  • ABB machinery drives: ACS 355;
  • ABB general purpose drives: ACS 550-01, ACS 550-02;
  • ABB industrial drives: ACS 800-01, ACS 800-02, ACS 880-04, ACS 800-11, ACS 800-31.