През месец декември 2012 ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа в подстанция "Славейков" 110/20 кV, Бургас

Съоръженията преминаха успешно 72-часови проби и строежът беше приет от комисия с Акт 15.

В подстанцията беше извършена реконструкция на ОРУ 110 кV чрез подмяна на всички ел. съоръжения 110 кV, подмяна на стоманобетонните конструкции в уредбата.

Беше изградено ново изводно поле за кабелна линия 110 кV, пътни подходи, осветителна и водопроводна инсталации, маслоотвеждаща канализация.

Обектът беше завършен през декември 2012.