През месец декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ завърши електро-монтажни и строителни дейности по реконструкцията на подстанция “Мизия” 400/220/110 кV. Това е седмата по ред подстанция 400 киловолта, в изгражданеторемонта на която фирмата участва

Подстанция „Мизия” 400/220/110 kV се намира в област Плевен. Реконструкция в откритите уредби на подстанцията се налага, поради морално и физическо остаряване на съществуващите съоръжения 400 kV, 220 kV и 110 kV.

Съоръженията са подменени с нови, във връкза с което са реконструирани и строителните конструкции към тях.

При изпълнение на проекта ЕЛ КОНТРОЛ участва в консорциум ЕЛКОРЕКТ 2012, заедно с фирмите ЕТРА-ЕЛ ЕООД, Велико Търново и Елстив-Инженеринг ЕООД, гр. Плевен.