През януари 2014 г. завършихме изпълнението на обект на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД

Ел Контрол ЕООД извърши рехабилитация на главни трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV до 20 kV, за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3".

Съгласно проекта е извършена реконструкция на 4 стационарни подстанции, във връзка с преминаването им от 6 kV на 20 kV, с цел намаляване загубите на електроенергия по електропреносната мрежа.

Доставени са 35 бр. подвижни разпределителни устройства 20 kV, монтирани на платформа.

Изградени са 8 бр. мобилни подстанции 20/6 kV и е преоборудвана 1 бр. съществуваща мобилна подстанция 20/6 kV.

Прeоборудвани са 9 бр. багери с цел промяна на захранващото напрежение от 6 kV на 20 kV.