През февруари ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнението на нов обект на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД

"Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214” включва дейности по демонтаж и монтаж на кабели и кабелни лавици, както и настройка на релейни защити и пусково-наладъчни работи.

Проектът предвижда осигуряване на директно захранване на подстанцията от ЗРУ 6 kV в главна понижаваща подстанция, разпределение на товарите на подстанции №214 и №215, пренастройка на релейни защити и микропроцесорни защити, монтаж на нови статични електромери на въводите на подстанция 214.