Подмяна на разпределителна уредба 20 kV в подстанция 20/6/0,4 kV ПС „Марица” на „Неохим” АД - проектът е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Неохим АД

Подстанция 20/6 kV към помпена станция (ПС) „Марица” е част от общата енергийна система на химически завод „Неохим”, гр. Димитровград и осигурява технологичния производствен цикъл на предприятието. Уредбите 20 kV и 6 kV са в дългогодишна експлоатация с остарели съоръжения, поради което при авария се нарушава общия производствен цикъл. 

Във връзка с това е необходима реконструкция и модернизация на уредби 20/6/0,4 kV към ПС „Марица”.

Договорът включва изготвяне на работен проект за изграждане на нови уредби 20 kV и 6 kV, реализация на проекта и въвеждане на монтираните съоръжения в работен режим.

Възложените електро-монтажни работи обхващат доставка и монтаж на съоръжения 20 kV, оборудване на релейни и командни табла, табла собствени нужди, автоматизация: оборудване и интегриране на шкаф за система СКАДА, обучение на експлоатационен персонал.