Електрически подстанции и високоволтови линии (ВЛ)

Имаме натрупан значителен опит в изграждането и ремонта на високоволтови електрически подстанции 400 kV, 220 kV, 110 kV.

Работата в ел. подстанции 400 kV е с най-висок елемент на сложност и ЕЛ КОНТРОЛ е сред малкото електромонтажни фирми в България, участвали в изграждането и рехабилитацията на шест електрически подстанции 400 kV.

Изпълнението на проект за изграждане или ремонт на ел. подстанция е комплексна задача. Работите стартират със строителни дейности по изграждане на стоманобетонови фундаменти, колони, бетонови пътища, кабелни канали и др. Ако е заложено в проекта, се изгражда или ремонтира командна сграда. Следват електромонтажни дейности по монтаж и опроводяване на електрически съоръжения първична и вторична комутация, монтаж на комплексни разпределителни уредби (КРУ), монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни системи, заземителни и мълниезащитни инсталации. Изграждат се кабелни трасета, полагат се и се подсъединяват силови и контролни кабели. Обектът приключва с наладка и пускане в експлоатация на всички монтирани системи и съоръжения.

Натрупан опит в ел. подстанции:

  • Подстанции 400 kV - 6 обекта
  • Подстанции 220 kV - 5 обекта
  • Подстанции 110 kV - 30 обекта

Високоволтови линии: Изпълняваме проекти за изграждане на високоволтови електропроводни линии. Реализирали сме изграждане на ВЛ 20 kV и ремонт на ВЛ 110 kV.