Минни предприятия

В минни предприятия изпълняваме проекти за изграждане и оборудване на мобилни подстанции, електрификация на съоръжения за изгребване на въглища, модернизация на подстанции и багери.