Нефтопреработвателна индустрия

От 2013 г. насам ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява инженерингови поръчки на територията на най-голямата нефтена рафинерия в България.

Реализирали сме договори в рамките на проект за изграждане на Комплекс за преработка на тежки остатъци. Изпълнените дейности включват монтаж и въвеждане в експлоатация на ел. съоръжения, изграждане електро-обогрев на тръбни трасета.

Наред с това, ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява договори за рехабилитация на действащи електрически уредби и инсталации, съгласно ремонтната програма на нефтопреработвателното предприятие.