Завърши рехабилитация на ОРУ 110 kV в п/ст Пловдив 400/220/110/31.5 kV

През септември 2022 година ЕЛ КОНТРОЛ завърши успешно мащабен проект за реконструкция на ОРУ 110 kV в електрическа подстанция „Пловдив“ 400/220/110/31.5 kV.

Проектът е част от инвестиционната програма на ЕСО ЕАД и стартира през май 2021 година. Изпълнени бяха широк спектър от дейности – доставка на оборудване, строително-монтажни и електро-монтажни работи, въвеждане в експлоатация.

Във фирмения цех за ел. табла на ЕЛ КОНТРОЛ бяха асемблирани командно-релейни табла, командни шкафове, захранващи табла, електромерни шкафове, телекомуникационни шкафове, които впоследствие бяха монтирани в ОРУ 110 kV. 

Това е вторият проект, изпълнен от нас на територията на подстанция „Пловдив“, след като през 2006 г. изградихме ел. част на уредба 400 kV. 

Ръководството на ЕЛ КОНТРОЛ благодари за професионализма и всеотдайната работа на всеки един служител от екипа. 

Подробна информация за проекта можете да видите тук.